вторник, 2 август 2016 г.

Определяне качеството на паркет


Паркета според вида на лицевата си част се дели на различни качества. В момента различните фабрики за паркет нямат еднаква класификация за качеството на паркет. Но ще дам определение за различното качество с уговорката, че може да има разминаване с някои производители на тази настилка. 

Първо за всички видове паркет, независимо от качеството има основни норми на които трябва да отговаря. 
Съдържание на влага: Всяка паркетина трябва да има влажност в рамките на 8-12%
Геометрия: Всяка паркетина трябва да има правилна геометрия, тоест да има еднаква ширина, дължина и дебелина по цялата си площ. Това е идеалният  вариант и рядко е изпълнен напълно, но отклоненията в геометрията не трябва да бъдат значителни. Малките дефекти на паркетините се компенсират след циклене и фугиране.

Качество на паркета

I Качество: Паркета трябва да има равномерно оцветена структура на лицевата си част. Да е с беловина не повече от 5%. Допускат се  очички (чепчета) с размер до 1,5 мм. на лицевата част. 

II Качество: Паркета трябва да е с разноцветие (беловина) не повече от 25%. Допускат се здрави сраснали чепове с диаметър не по-голям от 7 мм.

III Качество: Паркета може да е с  разноцветие (беловина) до 100%. Допускат се чепове с минимални пукнатини и с размер не по-голям от 10 мм.

Някои фабрики предлагат и други качества, като Екстра - без беловина и IV Качество - с чепове по-големи от 10 мм. и със значителни пукнатини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар